Video i foto galerije

Prošla događanja (članci)

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine AK OSA 2016
Srijeda, 20 Siječanj 2016 23:28

 

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine Aerokluba „OSA“ Kutina

 

Dana 13.01.2016. godine, s početkom u 18.00 sati održana je redovna godišnja Skupština aerokluba „OSA“ kojoj je prisustvovalo 12 od 20 člana.

 

Skupštinu je otvorio, pozdravivši prisutne, predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec i predložio dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 2. Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda te izbor radnih tijela Skupštine – radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Izvješće o radu AK OSA za 2015. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće za 2015. godinu
 6. Plan rada AK OSA za 2016. godinu
 7. Financiranje AK OSA u 2016. godini
 8. Donošenje odluke o učlanjenju Aerokluba u HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ
 9. Izbor tajnika
 10. Donošenje odluke o zastupanju kluba
 11. Razno

 

Ad. 1

Skupštinu je otvorio predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec, pozdravivši prisutne nakon čega se prešlo na usvajanje Poslovnika o radu Skupštine koji je usvojen jednoglasno, a kojeg su članovi kluba dobili prethodno e-mailom zajedno sa pozivom na Skupštinu.

 

Ad. 2

Tajnik kluba, Damir Markalaus je zatim predložio dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno. Nakon što je utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za početak Skupštine, nazočni članovi su javnim glasovanjem, na prijedlog predsjednika, izabrali zapisničara, 2 ovjerovitelja i 3 člana verifikacijske komisije.

 

Radno predsjedništvo prema Poslovniku o radu čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik Aerokluba:

 1. Darko Ozimec, predsjednik
 2. Darko Petranović, dopredsjednik
 3. Damir Markalaus, tajnik

 

Za verifikacijsku komisiju, jednoglasno su izabrani:

 1. Antonio Ozimec, predsjednik
 2. Marko Desančić, član
 3. Luka Krmpotić, član

 

Za zapisničara je jednoglasno izabran Ivan Novak, član.

 

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani:

 1. Domagoj Pešut, član
 2. Zlatko Tomaš, član

 

Ad. 3

Predsjednik verifikacijske komisije, Domagoj Pešut, iznio je izvješće u kojem stoji da je na Skupštini bilo prisutno 12 od 20 članova (natpolovična većina) te su sve odluke koje se donose na Skupštini pravovaljane.

 

Ad. 4

Izvješće o radu Aerokluba pročitao je tajnik AK OSA, Damir Markalaus i konstatirao da je 2015. godina najuspješnija takmičarska godina u povijesti modelarskog kluba i aerokluba OSA gdje treba spomenuti da su naši članovi (većinom juniori i mlađi juniori) osvojili na raznim natjecanjima 14 zlata, 21 srebro i 22 bronce. Nakon manjih dopuna, izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 

Ad. 5

Izvješće Nadzornog odbora pročitao je, u odsustvu predsjednika Nadzornog odbora, tajnik Aerokluba, Damir Markalaus, nakon čega je pročitao i financijsko izvješće za 2015. godinu te je prezentirao troškove u 2015. godini. Oba izvješća prihvaćena su jednoglasno.

 

Ad. 6

Plan rada AK OSA za 2016. godinu pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Nakon rasprave sastavljen je i jednoglasno usvojen sljedeći plan:

 • Mala škola zrakoplovnog modelarstva sa 12 polaznika u trajanju od 4 mj. koja je trenutno u provedbi
 • Polaznike pripremiti za nadolazeća natjecanja u Međunarodnom kupu, Kupu Hrvatske i Državnom prvenstvu
 • Edukacija mladih o zrakoplovnom modelarstvu kategorije F1N-150 po OŠ
 • Održavanje natjecanja u kategorijama F1N i F1N-150 – Hrvatski kup 2016.
 • Sudjelovanje na manifestaciji Ljetna razbibriga
 • Sudjelovanje na manifestaciji Dani otvorenih vrata
 • Sudjelovanje na manifestaciji Aero reli 2016
 • Održavanje druženja na letjelištu u Voloderu
 • Održavanje radnih akcija na letjelištu Voloder – uz pomoć članova aerokluba OSA i članova aerokluba Popovača sa kojima dijelimo prostor letjelišta

Izvedba plana uvjetovana je financijskim mogućnostima.

 

Ad. 7

Plan financiranja AK OSA u 2016. godini pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Plan (očekivana dobivena) sredstva:

 • Sredstva od grada Kutine preko ZTK Kutine - 9.000,00 kn
 • Članarine - 1.000,00 kn
 • Subvencija Sportskog saveza udruga – subvencija najamnine velike dvorane za potrebe male škole modelarstva i održavanja Hrvatskog kupa u kategoriji F1N te nabava nagrada za natjecatelje - 3.000,00 kn
 • Održavanje letjelišta (Aeroklub Popovača) - 2.000,00 kn
 • Županijska ZTK -  3.000,00 kn
 • Zrakoplovni savez Hrvatske - 3.000,00 kn
 • Ostala primanja i donacije - 1.000,00 kn

UKUPNO PRIMANJA - 22.000,00 kn

 

Financijski plan je nakon rasprave usvojen jednoglasno.

 

Ad. 8

U 8. točki dnevnog reda raspravljalo se o učlanjenju Aerokluba u Hrvatski zrakoplovni savez gdje je odlučeno sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim da će se Aeroklub OSA učlaniti u Hrvatski zrakoplovni savez u 2016. godini.

 

Ad. 9

Radi nemogućnosti daljnjeg obavljanja dužnosti tajnika Aerokluba, g. Damir Markalaus odstupio je sa dužnosti te je kao novi tajnik Aerokluba predložen Ivan Novak što je i na Skupštini usvojeno jednoglasno.

 

Ad. 10

Zastupanje Udruge prema statutu ostvaruju predsjednik i tajnik AK OSA. Donesena je odluka da Aeroklub u narednom razdoblju zastupaju predsjednik, Darko Ozimec, i novoizabrani tajnik, Ivan Novak.

 

Ad. 11

Pod točkom Razno raspravljalo se o nadolazećim natjecanjima i kroničnom nedostatku financijskih sredstava za provedbu natjecanja te mogućnostima po kojima bi se iznašla sredstva znajući to da postignute rezultate možemo zahvaliti prvenstveno članovima kluba koji su upotrijebili vlastiti novac za uspješni rad i prezentaciju rada sa mladima. Nadalje, takva situacija nije održiva jer se, općenito, zbog krize navedeni planovi neće moći izvesti bez potpore Hrvatske zajednice tehničke kulture, Županijske zajednice tehničke kulture i Zajednice sportskih udruga Grada Kutine čiji smo član od 29.12.2015..

 

Završeno u 20:45 sati.

 

U Kutini, 13.01.2016. godine.

 

Zapisničar: Ivan Novak, član

Ovjerovitelji zapisnika: Domagoj Pešut, član; Zlatko Tomaš, član

Predsjednik: Darko Ozimec

 

Dana 13.01.2016. godine, s početkom u 18.00 sati održana je redovna godišnja Skupština aerokluba „OSA“ kojoj je prisustvovalo 12 od 20 člana.

Skupštinu je otvorio, pozdravivši prisutne, predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec i predložio dnevni red:

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

2.      Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda te izbor radnih tijela Skupštine – radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika

3.      Izvješće verifikacijske komisije

4.      Izvješće o radu AK OSA za 2015. godinu

5.      Izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće za 2015. godinu

6.      Plan rada AK OSA za 2016. godinu

7.      Financiranje AK OSA u 2016. godini

8.      Donošenje odluke o učlanjenju Aerokluba u HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ

9.      Izbor tajnika

10.  Donošenje odluke o zastupanju kluba

11.  Razno

 

Ad. 1

Skupštinu je otvorio predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec, pozdravivši prisutne nakon čega se prešlo na usvajanje Poslovnika o radu Skupštine koji je usvojen jednoglasno, a kojeg su članovi kluba dobili prethodno e-mailom zajedno sa pozivom na Skupštinu.

 

Ad. 2

Tajnik kluba, Damir Markalaus je zatim predložio dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno. Nakon što je utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za početak Skupštine, nazočni članovi su javnim glasovanjem, na prijedlog predsjednika, izabrali zapisničara, 2 ovjerovitelja i 3 člana verifikacijske komisije.

Radno predsjedništvo prema Poslovniku o radu čine predsjednik i tajnik Aerokluba:

1.      Darko Ozimec, predsjednik

2.      Damir Markalaus, tajnik

Za verifikacijsku komisiju, jednoglasno su izabrani:

1.      Domagoj Pešut, predsjednik

2.      Marko Desančić, član

3.      Antonio Ozimec, član

Za zapisničara je jednoglasno izabran Ivan Novak, član.

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani:

1.      Darko Petranović, član

2.      Danijel Vacula, član

 

Ad. 3

Predsjednik verifikacijske komisije, Domagoj Pešut, iznio je izvješće u kojem stoji da je na Skupštini bilo prisutno 12 od 20 članova (natpolovična većina) te su sve odluke koje se donose na Skupštini pravovaljane.

 

Ad. 4

Izvješće o radu Aerokluba pročitao je tajnik AK OSA, Damir Markalaus i konstatirao da je 2015. godina najuspješnija takmičarska godina u povijesti modelarskog kluba i aerokluba OSA gdje treba spomenuti da su naši članovi (većinom juniori i mlađi juniori) osvojili na raznim natjecanjima 14 zlata, 21 srebro i 22 bronce. Nakon manjih dopuna, izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 

Ad. 5

Izvješće Nadzornog odbora pročitao je, u odsustvu predsjednika Nadzornog odbora,  tajnik Aerokluba, Damir Markalaus, nakon čega je pročitao i financijsko izvješće za 2015. godinu te je prezentirao troškove u 2015. godini. Oba izvješća prihvaćena su jednoglasno.

 

Ad. 6

Plan rada AK OSA za 2016. godinu pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Nakon rasprave sastavljen je i jednoglasno usvojen sljedeći plan:

·         Mala škola zrakoplovnog modelarstva sa 12 polaznika u trajanju od 4 mj. koja je trenutno u provedbi

·         Polaznike pripremiti za nadolazeća natjecanja u Međunarodnom kupu, Kupu Hrvatske i Državnom prvenstvu

·         Edukacija mladih o zrakoplovnom modelarstvu kategorije F1N-150 po OŠ

·         Održavanje natjecanja u kategorijama F1N i F1N-150 – Hrvatski kup 2016.

·         Sudjelovanje na manifestaciji Ljetna razbibriga

·         Sudjelovanje na manifestaciji Dani otvorenih vrata

·         Sudjelovanje na manifestaciji Aero reli 2016

·         Održavanje druženja na letjelištu u Voloderu

·         Održavanje radnih akcija na letjelištu Voloder – uz pomoć članova aerokluba OSA i članova aerokluba Popovača sa kojima dijelimo prostor letjelišta

Izvedba plana uvjetovana je financijskim mogućnostima.

 

Ad. 7

Plan financiranja AK OSA u 2016. godini pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec.

Plan (očekivana dobivena) sredstva:

·         Sredstva od grada Kutine preko ZTK Kutine - 9.000,00 kn

·         Članarine - 1.000,00 kn

·         Subvencija Sportskog saveza udruga – subvencija najamnine velike dvorane za potrebe male škole modelarstva i održavanja Hrvatskog kupa u kategoriji F1N te nabava nagrada za natjecatelje - 3.000,00 kn

·         Održavanje letjelišta (aeroklub Popovača) - 2.000,00 kn

·         Županijska ZTK -  3.000,00 kn

·         Zrakoplovni savez Hrvatske - 3.000,00 kn

·         Ostala primanja i donacije - 1.000,00 kn

·         UKUPNO PRIMANJA - 22.000,00 kn

Financijski plan je nakon rasprave usvojen jednoglasno.

 

Ad. 8

U 8. točki dnevnog reda raspravljalo se o učlanjenju Aerokluba u Hrvatski zrakoplovni savez gdje je odlučeno sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim da će se Aeroklub OSA učlaniti u Hrvatski zrakoplovni savez u 2016. godini.

 

 

 

Ad. 9

Radi nemogućnosti daljnjeg obavljanja dužnosti tajnika Aerokluba, g. Damir Markalaus odstupio je sa dužnosti te je kao novi tajnik Aerokluba predložen Ivan Novak što je i na Skupštini usvojeno jednoglasno.

 

Ad. 10

Zastupanje Udruge prema statutu ostvaruju predsjednik i tajnik AK OSA. Donesena je odluka da Aeroklub u narednom razdoblju zastupaju predsjednik, Darko Ozimec, i novoizabrani tajnik, Ivan Novak.

 

Ad. 11

Pod točkom Razno raspravljalo se o nadolazećim natjecanjima i kroničnom nedostatku financijskih sredstava za provedbu natjecanja te mogućnostima po kojima bi se iznašla sredstva znajući to da postignute rezultate možemo zahvaliti prvenstveno članovima kluba koji su upotrijebili vlastiti novac za uspješni rad i prezentaciju rada sa mladima. Nadalje, takva situacija nije održiva jer se, općenito, zbog krize navedeni planovi neće moći izvesti bez potpore Hrvatske zajednice tehničke kulture, Županijske zajednice tehničke kulture i Zajednice sportskih udruga Grada Kutine čiji smo član od 29.12.2015..

 

 

Završeno u 20:45 sati.

 

U Kutini, 13.01.2016. godine.

 

Zapisničar:

 

Ovjerovitelji zapisnika:

Ivan Novak, član

Damir Markalaus, tajnik

Darko Ozimec, predsjednik

Galerija: Redovna Skupština Aerokluba OSA

 


 
Trenutno aktivnih Gostiju: 1 

(od 19.3.2013.)