Video i foto galerije

Prošla događanja (članci)

Skupština AK OSA 2014.
Srijeda, 12 Veljača 2014 23:30

 

Zapisnik sa Izborno izvještajne skupštine 2014. g.

Aerokluba OSA

 

Dana 07.02.2014., u 18.00 sati, započela je Izborno izvještajna skupština aerokluba OSA, na kojoj je prisustvovalo 16 od 22 člana. Skupštini su prisustvovali i gosti iz ZTK Kutina te članovi aerokluba Popovača.

   

 

Skupštinu je, pozdravivši prisutne, započeo tajnik AK OSA,  Damir Markalaus uz prijedlog dnevnog reda. Nakon kraće rasprave, dnevnom redu dodano je još: izbor Izvršnog odbora, te, na prijedlog Zdenka Bogadi, uz financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora.

Konačni izgled dnevnog reda:

  1. Otvaranje skupštine, prijedlog dnevnog reda, izbor zapisničara i dva ovjerovitelja
  2. Izvješće o radu aerokluba OSA za 2013. god.
  3. Izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće za 2013. god.
  4. Izbor predsjednika, dopredsjednika i tajnika
  5. Izbor Izvršnog i Nadzornog odbora
  6. Donošenje odluke o zastupanju kluba
  7. Plan rada aerokluba OSA za 2014. god.
  8. Financiranje aerokluba OSA u 2014. god.
  9. Rad sa mladima
  10. Razno

 

Ad.1

Nakon otvaranja skupštine i prihvaćanja dnevnog reda, za zapisničara je izabran tajnik kluba, Damir Markalaus, a za dva ovjerovitelja izabrani su Krešimir Ivašković i Davor Jevak.

 

Ad.2

Izvješće o radu kluba pročitao je dosadašnji predsjednik AK OSA, Drago Tonković. Izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 

Ad.3

Izvješće Nadzornog odbora pročitao je predsjednik Nadzornog odbora, Krešimir Ivašković, a tajnik Damir Markalaus pročitao je financijsko izvješće i prezentirao troškove AK OSA u 2013. g. Oba izvješća su prihvaćena jednoglasno.

 

Ad.4

Pristupilo se četvrtoj točki dnevnog reda. Dosadašnji predsjednik, Drago Tonković zahvalio se na ukazanom povjerenju za vođenje AK OSA i objavio da se ne može dalje kanditirati zbog obaveza vezanih uz posao i stalnu zauzetost. Nakon niza prijedloga za novog predsjednika jednoglasno je izabran Darko Ozimec, za dopredsjednika Darko Petranović, a tajnik je ostao Damir Markalaus.

 

Ad.5

Prema statutu, Izvršni odbor čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik te dva člana za koja su izabrani Krešimir Ivašković i Davor Jevak, jednoglasno.
Nadzorni odbor čine predsjednik, Domagoj Pešut i dva člana, Aleksandar Sviben i Zlatko Tomaš. Svi prijedlozi usvojeni su jednoglasno.

 

Ad.6

Zastupanje Udruge prema statutu ostvaruju predsjednik i tajnik AK OSA. Donesena je odluka: Klub u narednom razdoblju zastupaju predsjednik, Darko Ozimec, i tajnik, Damir Markalaus.

 

Ad.7

Plan rada za 2014.-tu pročitao je novi predsjednik AK OSA, Darko Ozimec, nakon kojeg je provedena kraća diskusija. G. Darko Petranović dodao je da, po mogućnosti (financije), AK OSA organizira raketni tečaj i pristupi državnom natjecanju. Plan rada usvojen je jednoglasno, a izvedba plana uvjetovana je financijskim mogućnostima.

 

Ad.8

Osma točka, financiranje AK OSA u 2014.-toj godini bila je najdiskutabilnija. G. Krešimir Ivašković skrenuo je pozornost na kronični nedostatak financijskih sredstava te da postignute rezultate možemo zahvaliti prvenstveno članovima kluba koji su svoj vlastiti novac upotrijebili za boljitak kluba te su sva natjecanja gotovo sami financirali. Nadalje takva situacija nije održiva jer zbog krize u Hrvatskoj, kada se razmišlja o svakoj kuni, neće biti moguće financirati niti izvoditi projekte AK OSA bez potpore grada Kutine i HZTK.

U burnoj raspravi došlo se do zaključka da financiranje kluba u 2014. godini treba ostvariti pisanjem projekata prema raznim institucijama te na taj način ostvariti sredstva koj bi pratila plan za 2014.-tu. U slučaju ne ostvarivanja sredstava, ne bi se pristupilo izvođenju zamišljenih projekata. Predloženo je da se planirana sredstva, koja trebamo ostvariti od grada Kutine, upotrijebe prvenstveno za rad sa mladima te da se njima omogući nesmetan rad u AK OSA.

U raspravu se uključio i predsjednik ZTK Kutine, g. Zvonimir Lernatić. Pohvalio je ostvarene rezultate, čestitao na osvojenim priznanjima te dodao da je AK OSA jedna od aktivnijih udruga u ZTK Kutina, a koja je ove godine dobitnica priznanja Faust Vrančić. Poželio nam je uspjeh i u daljnjem radu te izrazio želje za ostvarivanjem našeg plan rada, ako svi skupa doprinesemo realizaciji. G. Lernatić osvrnuo se na naš prijedlog za financiranjem projekata grada Kutine neovisno o ZTK Kutine i napomenuo da ZTK Kutine nema ništa protiv takvog razmišljanja te da je na nama da odvagnemo svrsishodnost takvog stava.

 

Ad.9

Rad sa mladima uvijek nam je bio glavna zadaća stoga su se svi prisutni složili oko konstatacije da sredstva za rad sa mladima moramo osigurati nauštrb svih ostalih planiranih projekata. Treba iznaći sredstva da se sprovede realizacija početnog tečaja za najmlađe. Također treba sudjelovati na Kutinskom ljetu kroz akciju Ljetna razbibriga u kojoj smo sudjelovali već dvije godine zaokupivši pažnju najmlađih Kutinjana.

 

Ad.10

Pod točkom Razno, tajnik AK OSA, Damir Markalaus, osvrnuo se na dosadašnji rad kluba i podsjetio na činjenicu da su neki članovi aktivni već 35 godina. Prvi počeci rada kluba sežu u 1979. god. kada je osnovana modelarska sekcija kluba SAM. Iz tog perioda, u sadašnjem klubu OSA aktivni su Darko Petranović, Zlatko Tomaš, Darko Ozimec i Damir Markalaus te su im uručene zahvalnice.

   

 

Dosadašnji predsjednik, Drago Tonković dobio je zahvalnicu za uspješno vođenje kluba i kao zahvalu za pomoć u radu kluba.

 

Pohvaljen je i urednik naše web stranice, Ivan Novak, koji sa puno pažnje i stručnosti održava našu web stranicu. Brojač posjeta stranice pokazuje veliko zanimanje ljudi za naš rad.

Bilo je govora i o produženju ugovora sa gradom Popovača za letjelište Voloder na minimalno pet godina radi registracije u agenciji za civilni zračni promet.

Raspravljalo se i o prijedlogu odbora za sudjelovanje na Lipovljanskim susretima. Predloženo je da AK OSA organizira prezentaciju letova RC modela, s mogućnošću letova paraglajdera.

Na kraju za riječ se javio dopredsjednik ZTK Kutine, Marko Nježić koji je pozdravio prisutne te ih upoznao sa radom na monografiji ZTK Kutine na kojoj se radilo tri godine i koja je trenutno u fazi štampanja. Napomenuo je da je i aeroklub OSA zauzeo dobar dio monografije svojim radom i aktivnostima. Gospodin Marko zahvalio se svima koji su doprinjeli da se monografija ostvari.

 

Završeno u 19.45 sati.

 

U Kutini, 7. veljače 2014. g.

 

Zapisničar:

Damir Markalaus

Ovjerovitelji zapisnika:

Krešimir Ivašković, Davor Jevak

Predsjednik kluba:

Darko Ozimec

 

 

   

 


 
Trenutno aktivnih Gostiju: 2 

(od 19.3.2013.)