Video i foto galerije

Prošla događanja (članci)

Zapisnik sa izborne Skupštine AK OSA 2018
Subota, 17 Veljača 2018 00:00

 

Zapisnik sa izborno izvještajne skupštine Aerokluba „OSA“ Kutina

 

Dana 07.02.2018. godine, s početkom u 18.15 sati održana je izborno izvještajna godišnja Skupština aerokluba „OSA“ kojoj je prisustvovalo 13 od 18 članova te predstavnik Zajednice tehničke kulture Kutina i gosti Aerokluba.

 

Skupštinu je otvorio, pozdravivši prisutne, predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec nakon čega je i predložio dnevni red koji, uz dopune do kraja Skupštine, izgleda ovako:

 1. Otvaranje Skupštine, prijedlog radnog predsjedništva Skupštine
 2. Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda Skupštine
 3. Izbor radnih tijela Skupštine – verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
 4. Izvješće verifikacijske komisije
 5. Usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 6. Izvješće o radu AK OSA za 2017. godinu
 7. Izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće za 2017. godinu
 8. Podjela zahvalnica i priznanja članovima Aerokluba
 9. Izbor radnih tijela udruge – predsjednik, dopredsjednik, tajnik, izvršni odbor, nadzorni odbor
 10. Donošenje odluke o zastupanju kluba
 11. Plan rada AK OSA za 2018. godinu
 12. Financiranje AK OSA u 2018. godini
 13. Razno
  • Financiranje AK Osa od strane ZTK Kutina

 

Ad. 1

Skupštinu je otvorio predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec, pozdravivši prisutne nakon čega je predloženo radno predsjedništvo Skupštine koje se sastoji od predsjednika, dopredsjednika i tajnika. Prijedlog prihvaćen jednoglasno.

 

Ad. 2

Predsjednik kluba, Darko Ozimec je zatim predložio Dnevni red Skupštine koji je, nakon manje izmjene sadržaja i poretka, usvojen jednoglasno u obliku navedenom gore u tekstu ovog Zapisnika.

 

Ad. 3

Zatim se prešlo na izbor radnog tijela Skupštine. U verifikacijsku komisiju (3 člana) izabrani su Antonio Ozimec (predsjednik komisije), Luka Krmpotić (član komisije) i Marko Desančić (član komisije). Za zapisničara je izabran Ivan Novak, a za ovjerovitelje zapisnika Darko Ozimec i Zlatko Tomaš. Sve prijedloge uloga Skupština je prihvatila jednoglasno.

 

Ad. 4

Antonio Ozimec, kao predsjednik verifikacijske komisije, iznio je izvješće Skupštini u kojem stoji da je na Skupštini AK Osa bilo prisutno 12 od 18 članova. S obzirom da su ispunjene sve pretpostavke (prisutna natpolovična većina članova), sve odluke koje će se donijeti na Skupštini su pravovaljane.

 

Ad. 5

Zatim se prešlo na usvajanje Poslovnika o radu Skupštine. Poslovnik su članovi kluba dobili prethodno uz poziv na Skupštinu. Poslovnik usvojen jednoglasno.

 

Ad. 6

Predsjednik AK Osa, Darko Ozimec, pročitao je prisutnoj Skupštini Izvješće o radu AK Osa za 2017.-tu godinu s osobitim osvrtom na uspjeh naših članova na natjecanjima u kategorijama F1N, F1N-150 te papirnatim modelima. Također, predsjednik je konstatirao da je AK Osa jedna od najaktivnijih udruga ZTK Kutina te jedna od najtrofejnijih udruga Grada Kutine. Naši članovi redovito osvajaju vrh svih natjecanja na koja odlaze. Izvješće u prilogu 1. Izvješće o radu je Skupština prihvatila jednoglasno.

 

Ad. 7

Izvješće Nadzornog odbora pročitao je predsjednik Nadzornog odbora, Domagoj Pešut, nakon čega je pročitao i financijsko izvješće za 2016. godinu. Predsjednik Aerokluba je dodatno objasnio prihode i troškove po stavkama. Izvješće u prilogu 2. Oba izvješća prihvaćena su jednoglasno.

 

Ad. 8

Zatim se prešlo na podjelu priznanja po zaslugama. Predstavniku ZTK Kutina, Zdenku Bogadi, uručena je zahvalnica za veliku pomoć u radu aeroklubu Osi. Zahvalnicu je također primio i Ivan Novak, dosadašnji tajnik AK Osa za rad i promicanje aeromodelarstva. Za zaslužene osvojene viskoe rezultate na natjecanjima, priznanja su primili juniori Antonio Ozimec i Dunja Krmpotić.

 

Ad. 9

Nakon podjele nagrada, otvorena je sljedeća točka Dnevnog reda – izbor radnih tijela udruge za sljedeću godinu dana (na zahtjev predsjednika Darka Ozimca).

Nakon dugačke rasprave, za novog predsjednika AK Osa ponovo je izabran Darko Ozimec. Dosadašnji tajnik, Ivan Novak, radi prezauzetosti na poslu, nije više u mogućnosti obavljati tajničke dužnosti te je za novog tajnika izabran Davor Jevak. Ivan Novak je izabran za novog dopredsjednika kluba. Svi prijedlozi su prihvaćeni jednoglasno.

Izvršni odbor prema Statutu AK Osa čine 5 članova: predsjednik, dopredsjednik, tajnik i 2 člana. U Izvršni odbor izabrani su, uz predsjednika Darka Ozimca, dopredsjednika Ivana Novaka i tajnika Davora Jevka još 2 člana: Darko Petranović i Krešimir Ivašković. Prijedlozi prihvaćeni jednoglasno.

 

U Nadzorni odbor koji čine 3 osobe koje po Statutu AK Osa ne moraju biti članovi kluba, odabrani su Domagoj Pešut (predsjednik NO), Aleksandar Sviben (član) i Zlatko Tomaš (član). Prijedlozi prihvaćeni jednoglasno.

 

Ad. 10

Prema Statutu, AK Osa zastupaju i predstavljaju predsjednik i tajnik. Darko Ozimec i Davor Jevak složili su se sa tim prijedlogom te je on također prihvaćen jednoglasno i od strane Skupštine.

 

Ad. 11

Plan rada AK OSA za 2018. godinu pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Od strane Skupštine, jednoglasno je usvojen sljedeći plan:

 • Radionica izrade modela F1N i F1N-150
 • Priprema polaznika radionice za nadolazeća međunarodna i državna natjecanja
 • Odlazak na međunarodna i državna natjecanja u F1N i F1N-150 kategorijama
 • Održavanje natjecanja u kategorijama F1N i F1N-150 – 3. Indoor Open Kutina 2018. (Kup Hrvatske) te papirnatim modelima
 • Sudjelovanje na manifestaciji Ljetna razbibriga
 • Sudjelovanje na manifestaciji Dani otvorenih vrata
 • Održavanje tečajeva za RC modelare početnike na letjelištu u Voloderu i druženja
 • Napredna radionica RC aeromodelarstva za mlađi i stariji uzrast koja će se održavati na klupskom letjelištu u Voloderu te tečaj letenja sa dronovima
 • Održavanje radnih akcija na letjelištu Voloder – uz pomoć članova aerokluba OSA i članova aerokluba Popovača sa kojima dijelimo prostor letjelišta

Izvedba plana uvjetovana je financijskim mogućnostima.

 

Ad. 12

Plan financiranja AK OSA u 2018. godini pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Plan je usvojen jednoglasno u sljedećem obliku:

 • Sredstva od grada Kutine preko ZTK Kutine (Ugovor) - 8.000,00 kn
 • Članarine - 1.500,00 kn
 • Ostala primanja i donacije - 2.000,00 kn
 • UKUPNO PRIMANJA - 11.500,00 kn

Dodatna sredstva koja ne idu preko nas već to plaćaju Zajednica sportskih udruga Grada Kutine, Grad Kutina, Zajednica tehničke kulture Kutina i Aeroklub Popovača:

 • Najam dvorane za vježbe pred natjecanja (ZSUGK) - oko 1.500,00 kn
 • Najam dvorane za održavanje cjelodnevnog - 3. kutinskog natjecanja u F1N kategorijama (Grad Kutina) – oko 6.500,00 kn
 • Pomoć pri kupovini stvari za kutinsko F1N natjecanje (ZTK Kutina) – 1.000,00 kn
 • Održavanje letjelišta (Aeroklub Popovača) - 2.000,00 kn

Ovaj financijski plan je okviran prikaz iznosa koji se očekuje.

 

Ad. 13

 

U točki dnevnog reda „Razno“ raspravljalo se o sljedećim temama:

 • Financijska potpora ZTK za aktivnosti AK Osa
  • Tajnik ZTK Kutina, Zdenko Bogadi, konstatirao je da je ZTK Kutina u okviru projekta Centar izvrsnosti dodijeljen iznos od 25.000 kuna koji će otići na projekte robotike, automatike, itd. Te da od njih ožemo očekivati financijsku potporu i s te strane u iznosu od 1000-2000 kn. Zdenko je također pozvao naše članove na sudjelovanje u projektu s djecom te je iznio raspored odvijanja radionica u koji se naši članovi mogu pridužiti.
  • Denko Bogadi, u ime ZTK Kutina, također je članovima AK Osa prenio čestitke na osvojenim visokim rezultatima na natjecanjima u svoje ime te u ime g. Lenartića.
 • Članarine za AK Osa
  • Za kraj se također dotakla tema iznosa članarina za članstvo u AK Osa. Članarine ostaju nepromijenjene kao i dosad: 100 kn za seniore i 30 kn za juniore.
 • Stanje poletno-sletne staze na letjelištu u Voloderu
  • Također je dotaknuta tema trenutnog stanja staze na letjelištu u Voloderu koja je devastirana od strane divljih svinja te je u trenutnom stanju neupotrebljiva niti za male modele, a niti za ultralake zrakoplove. Pista će se morati poravnati što je rečeno da će trošak bagera i ravnanja snositi lovačko društvo.

 

Skupština je završena u 20:00 sati.

U Kutini, 07.02.2018. godine.

 

Predsjednik: Darko Ozimec

Zapisničar: Ivan Novak

Ovjerovitelji zapisnika: Darko Ozimec, Zlatko Tomaš

 

Dana 13.01.2016. godine, s početkom u 18.00 sati održana je redovna godišnja Skupština aerokluba „OSA“ kojoj je prisustvovalo 12 od 20 člana.

Skupštinu je otvorio, pozdravivši prisutne, predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec i predložio dnevni red:

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

2.      Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda te izbor radnih tijela Skupštine – radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika

3.      Izvješće verifikacijske komisije

4.      Izvješće o radu AK OSA za 2015. godinu

5.      Izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće za 2015. godinu

6.      Plan rada AK OSA za 2016. godinu

7.      Financiranje AK OSA u 2016. godini

8.      Donošenje odluke o učlanjenju Aerokluba u HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ

9.      Izbor tajnika

10.  Donošenje odluke o zastupanju kluba

11.  Razno

 

Ad. 1

Skupštinu je otvorio predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec, pozdravivši prisutne nakon čega se prešlo na usvajanje Poslovnika o radu Skupštine koji je usvojen jednoglasno, a kojeg su članovi kluba dobili prethodno e-mailom zajedno sa pozivom na Skupštinu.

 

Ad. 2

Tajnik kluba, Damir Markalaus je zatim predložio dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno. Nakon što je utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za početak Skupštine, nazočni članovi su javnim glasovanjem, na prijedlog predsjednika, izabrali zapisničara, 2 ovjerovitelja i 3 člana verifikacijske komisije.

Radno predsjedništvo prema Poslovniku o radu čine predsjednik i tajnik Aerokluba:

1.      Darko Ozimec, predsjednik

2.      Damir Markalaus, tajnik

Za verifikacijsku komisiju, jednoglasno su izabrani:

1.      Domagoj Pešut, predsjednik

2.      Marko Desančić, član

3.      Antonio Ozimec, član

Za zapisničara je jednoglasno izabran Ivan Novak, član.

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani:

1.      Darko Petranović, član

2.      Danijel Vacula, član

 

Ad. 3

Predsjednik verifikacijske komisije, Domagoj Pešut, iznio je izvješće u kojem stoji da je na Skupštini bilo prisutno 12 od 20 članova (natpolovična većina) te su sve odluke koje se donose na Skupštini pravovaljane.

 

Ad. 4

Izvješće o radu Aerokluba pročitao je tajnik AK OSA, Damir Markalaus i konstatirao da je 2015. godina najuspješnija takmičarska godina u povijesti modelarskog kluba i aerokluba OSA gdje treba spomenuti da su naši članovi (većinom juniori i mlađi juniori) osvojili na raznim natjecanjima 14 zlata, 21 srebro i 22 bronce. Nakon manjih dopuna, izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 

Ad. 5

Izvješće Nadzornog odbora pročitao je, u odsustvu predsjednika Nadzornog odbora,  tajnik Aerokluba, Damir Markalaus, nakon čega je pročitao i financijsko izvješće za 2015. godinu te je prezentirao troškove u 2015. godini. Oba izvješća prihvaćena su jednoglasno.

 

Ad. 6

Plan rada AK OSA za 2016. godinu pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Nakon rasprave sastavljen je i jednoglasno usvojen sljedeći plan:

·         Mala škola zrakoplovnog modelarstva sa 12 polaznika u trajanju od 4 mj. koja je trenutno u provedbi

·         Polaznike pripremiti za nadolazeća natjecanja u Međunarodnom kupu, Kupu Hrvatske i Državnom prvenstvu

·         Edukacija mladih o zrakoplovnom modelarstvu kategorije F1N-150 po OŠ

·         Održavanje natjecanja u kategorijama F1N i F1N-150 – Hrvatski kup 2016.

·         Sudjelovanje na manifestaciji Ljetna razbibriga

·         Sudjelovanje na manifestaciji Dani otvorenih vrata

·         Sudjelovanje na manifestaciji Aero reli 2016

·         Održavanje druženja na letjelištu u Voloderu

·         Održavanje radnih akcija na letjelištu Voloder – uz pomoć članova aerokluba OSA i članova aerokluba Popovača sa kojima dijelimo prostor letjelišta

Izvedba plana uvjetovana je financijskim mogućnostima.

 

Ad. 7

Plan financiranja AK OSA u 2016. godini pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec.

Plan (očekivana dobivena) sredstva:

·         Sredstva od grada Kutine preko ZTK Kutine - 9.000,00 kn

·         Članarine - 1.000,00 kn

·         Subvencija Sportskog saveza udruga – subvencija najamnine velike dvorane za potrebe male škole modelarstva i održavanja Hrvatskog kupa u kategoriji F1N te nabava nagrada za natjecatelje - 3.000,00 kn

·         Održavanje letjelišta (aeroklub Popovača) - 2.000,00 kn

·         Županijska ZTK -  3.000,00 kn

·         Zrakoplovni savez Hrvatske - 3.000,00 kn

·         Ostala primanja i donacije - 1.000,00 kn

·         UKUPNO PRIMANJA - 22.000,00 kn

Financijski plan je nakon rasprave usvojen jednoglasno.

 

Ad. 8

U 8. točki dnevnog reda raspravljalo se o učlanjenju Aerokluba u Hrvatski zrakoplovni savez gdje je odlučeno sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim da će se Aeroklub OSA učlaniti u Hrvatski zrakoplovni savez u 2016. godini.

 

 

 

Ad. 9

Radi nemogućnosti daljnjeg obavljanja dužnosti tajnika Aerokluba, g. Damir Markalaus odstupio je sa dužnosti te je kao novi tajnik Aerokluba predložen Ivan Novak što je i na Skupštini usvojeno jednoglasno.

 

Ad. 10

Zastupanje Udruge prema statutu ostvaruju predsjednik i tajnik AK OSA. Donesena je odluka da Aeroklub u narednom razdoblju zastupaju predsjednik, Darko Ozimec, i novoizabrani tajnik, Ivan Novak.

 

Ad. 11

Pod točkom Razno raspravljalo se o nadolazećim natjecanjima i kroničnom nedostatku financijskih sredstava za provedbu natjecanja te mogućnostima po kojima bi se iznašla sredstva znajući to da postignute rezultate možemo zahvaliti prvenstveno članovima kluba koji su upotrijebili vlastiti novac za uspješni rad i prezentaciju rada sa mladima. Nadalje, takva situacija nije održiva jer se, općenito, zbog krize navedeni planovi neće moći izvesti bez potpore Hrvatske zajednice tehničke kulture, Županijske zajednice tehničke kulture i Zajednice sportskih udruga Grada Kutine čiji smo član od 29.12.2015..

 

 

Završeno u 20:45 sati.

 

U Kutini, 13.01.2016. godine.

 

Zapisničar:

 

Ovjerovitelji zapisnika:

Ivan Novak, član

Damir Markalaus, tajnik

Darko Ozimec, predsjednik

 

 

 

 
Trenutno aktivnih Gostiju: 16 

(od 19.3.2013.)