Video i foto galerije

Prošla događanja (članci)

Zapisnik sa redovne godišnje Skupštine AK OSA 2017
Petak, 17 Veljača 2017 13:15

 

Zapisnik sa redovne godišnje skupštine Aerokluba „OSA“ Kutina

 

Dana 15.02.2017. godine, s početkom u 18.00 sati održana je redovna godišnja Skupština aerokluba „OSA" kojoj je prisustvovalo 12 od 21 člana, 2 člana Nadzornog odbora (koji po statutu ne moraju biti članovi kluba) te predstavnik Zajednice tehničke kulture Kutina i gosti Aerokluba.

 

Skupštinu je otvorio, pozdravivši prisutne, predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec nakon čega je tajnik predložio dnevni red koji, uz dopune do kraja Skupštine, izgleda ovako:

 1. Otvaranje Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine
 2. Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda te izbor radnih tijela Skupštine – radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika
 3. Izvješće verifikacijske komisije
 4. Izvješće o radu AK OSA za 2016. godinu
 5. Izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće za 2016. godinu
 6. Plan rada AK OSA za 2017. godinu
 7. Financiranje AK OSA u 2017. godini
 8. Razno
  • Članstvo u Hrvatskom zrakoplovnom savezu
  • Podjela zahvalnica i priznanja članovima Aerokluba
  • Pitanje isteka registracije letjelišta u Voloderu

 

Ad. 1

Skupštinu je otvorio predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec, pozdravivši prisutne nakon čega se prešlo na usvajanje Poslovnika o radu Skupštine koji je usvojen jednoglasno.

 

Ad. 2

Tajnik kluba, Ivan Novak je zatim predložio dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno. Nakon što je utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za početak Skupštine, nazočni članovi su javnim glasovanjem, na prijedlog tajnika, izabrali zapisničara, 2 ovjerovitelja i 3 člana verifikacijske komisije.

 

Radno predsjedništvo prema Poslovniku o radu čine predsjednik, dopredsjednik i tajnik Aerokluba:

 1. Darko Ozimec, predsjednik
 2. Darko Petranović, dopredsjednik
 3. Ivan Novak, tajnik

 

Za verifikacijsku komisiju, jednoglasno su izabrani:

 1. Antonio Ozimec, predsjednik
 2. Marko Desančić, član
 3. Luka Krmpotić, član

 

Za zapisničara je jednoglasno izabran Ivan Novak, tajnik.

 

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani:

 1. Krešimir Ivašković, član NO
 2. Aleksandar Sviben, član NO

 

Ad. 3

Predsjednik verifikacijske komisije, Antonio Ozimec, konstatirao je nakon prebrojavanja prisutnih članova da je na Skupštini bilo prisutno 12 od 21 člana (natpolovična većina) te su sve odluke koje se donose na Skupštini pravovaljane.

 

Ad. 4

Izvješće o radu Aerokluba pročitao je predsjednik AK OSA, Darko Ozimec i konstatirao da je 2016. godina još uspješnija takmičarska godina od 2015.-te gdje treba osobito spomenuti našeg juniora Antonija Ozimca koji je ove godine proglašen za Sportsku nadu SMŽ. Ove godine osvojeno je sa manjim brojem natjecanja 22 zlata, 9 srebra i 9 bronci – ukupno 40 medalja. Nakon manjih dopuna, izvješće je prihvaćeno jednoglasno. Izvješće u prilogu 1.

 

Ad. 5

Izvješće Nadzornog odbora pročitao je predsjednik Nadzornog odbora, Domagoj Pešut, nakon čega je pročitao i financijsko izvješće za 2016. godinu. Predsjednik Aerokluba je dodatno objasnio prihode i troškove po stavkama. Oba izvješća prihvaćena su jednoglasno. Izvješće u prilogu 2.

 

Ad. 6

Plan rada AK OSA za 2017. godinu pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Nakon rasprave sastavljen je i jednoglasno usvojen sljedeći plan:

 • Mala škola zrakoplovnog modelarstva sa 10 polaznika u trajanju od 3-4 mj.
 • Polaznike pripremiti za nadolazeća natjecanja u Međunarodnom kupu, Kupu Hrvatske i Državnom prvenstvu
 • Edukacija mladih o zrakoplovnom modelarstvu kategorije F1N-150 po OŠ
 • Održavanje natjecanja u kategorijama F1N i F1N-150 – 2. Indoor Open Kutina 2017. (Kup Hrvatske)
 • Sudjelovanje na manifestaciji Ljetna razbibriga
 • Sudjelovanje na manifestaciji Dani otvorenih vrata
 • Održavanje tečajeva za RC modelare početnike na letjelištu u Voloderu i druženja
 • Održavanje radnih akcija na letjelištu Voloder – uz pomoć članova aerokluba OSA i članova aerokluba Popovača sa kojima dijelimo prostor letjelišta

Izvedba plana uvjetovana je financijskim mogućnostima. Plan usvojen jednoglasno.

 

Ad. 7

Plan financiranja AK OSA u 2016. godini pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec.

Plan (očekivana dobivena) sredstva:

 • Sredstva od grada Kutine preko ZTK Kutine (Ugovor) - 8.000,00 kn
 • Članarine - 1.500,00 kn
 • Ostala primanja i donacije - 2.000,00 kn
 • UKUPNO PRIMANJA - 11.500,00 kn

Dodatna sredstva koja ne idu preko nas već to plaćaju Zajednica sportskih udruga Grada Kutine, Grad Kutina, Zajednica tehničke kulture Kutina i Aeroklub Popovača:

 • Najam dvorane za vježbe pred natjecanja (ZSUGK) - oko 1.500,00 kn
 • Najam dvorane za održavanje cjelodnevnog - 2. kutinskog natjecanja u F1N kategorijama (Grad Kutina) – oko 4.500,00 kn
 • Pomoć pri kupovini stvari za kutinsko F1N natjecanje (ZTK Kutina) – 1.000,00 kn
 • Održavanje letjelišta (Aeroklub Popovača) - 2.000,00 kn

Ovaj financijski plan je okviran prikaz iznosa koji se očekuje. Plan je nakon rasprave usvojen jednoglasno.

 

Ad. 8

U 8. točki dnevnog reda (Razno) raspravljalo se o 3 dodatne teme.

 • Članstvo u Hrvatskom zrakoplovnom savezu

Predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec, objasnio je trenutno stanje članstva u HZS-u te je objasnio kako je na odluku Izvršnog odbora već pokrenuto iščlanjenje iz HZS-a sa razlogom da nas traže za 2016.-tu godinu članarinu od 1000kn iako smo tek polovicom 12. mjeseca primljeni te traže i za 2017.-tu godinu odmah 1000kn. S obzirom da nismo uvršteni u nikakve planove subvencija projekata što se drugim članovima HZS-a financira, a nema ni planova za skorije vrijeme unaprijed, traži se iščlanjenje na što još čekamo odgovor od HZS-a koji još nije održao Skupštinu. Ovaj dio točke je prihvaćen jednoglasno.

 • Podjela zahvalnica i priznanja članovima Aerokluba

Predsjednik Aerokluba podijelio je zahvalnice članovima:

  • Darku Petranoviću i Damiru Markalausu za dugogodišnji rad i zalaganje u Aeroklubu Osa,
  • Krešimiru Ivaškoviću za promicanje Aerokluba i RC modelarstva,

te priznanje:

  • Antoniju Ozimcu za postignute najbolje rezultate juniora u povijesti Aerokluba.

Ovdje je također tajnik kluba predložio da se Antoniju za ove zaslužene i velike uspjehe kupi nekakav model za poklon sa čim su se prisutni članovi Skupštine odmah i jednoglasno složili.

 • Pitanje isteka registracije letjelišta u Voloderu

U ovom dijelu točke je Damir Markalaus iznio nadolazeći problem oko isteka registracije letjelišta u Voloderu koji dijelimo sa aeroklubom Popovača. Registracija izlazi u 7. mjesecu nakon čega radi promjena zakona aeroklub Popovača više nije vlasnik letjelišta već to postaje Država. U sljedećem razdoblju će biti potrebno ili iznajmiti ili kupiti parcelu što se šalje zahtjev Državnoj agencija za zemljišta, a to će dalje rješavati referent. O daljnjem statusu problema će se redovito obavještavati članove Aerokluba.

 

 

Skupština je završena u 21:15 sati.

U Kutini, 15.02.2017. godine.

 

Predsjednik: Darko Ozimec

Zapisničar: Ivan Novak

Ovjerovitelji zapisnika: Krešimir Ivašković, Aleksandar Sviben

 

Dana 13.01.2016. godine, s početkom u 18.00 sati održana je redovna godišnja Skupština aerokluba „OSA“ kojoj je prisustvovalo 12 od 20 člana.

Skupštinu je otvorio, pozdravivši prisutne, predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec i predložio dnevni red:

1.      Otvaranje Skupštine i usvajanje Poslovnika o radu Skupštine

2.      Prijedlog i prihvaćanje Dnevnog reda te izbor radnih tijela Skupštine – radno predsjedništvo, verifikacijska komisija, zapisničar i ovjerovitelji zapisnika

3.      Izvješće verifikacijske komisije

4.      Izvješće o radu AK OSA za 2015. godinu

5.      Izvješće Nadzornog odbora i financijsko izvješće za 2015. godinu

6.      Plan rada AK OSA za 2016. godinu

7.      Financiranje AK OSA u 2016. godini

8.      Donošenje odluke o učlanjenju Aerokluba u HRVATSKI ZRAKOPLOVNI SAVEZ

9.      Izbor tajnika

10.  Donošenje odluke o zastupanju kluba

11.  Razno

 

Ad. 1

Skupštinu je otvorio predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec, pozdravivši prisutne nakon čega se prešlo na usvajanje Poslovnika o radu Skupštine koji je usvojen jednoglasno, a kojeg su članovi kluba dobili prethodno e-mailom zajedno sa pozivom na Skupštinu.

 

Ad. 2

Tajnik kluba, Damir Markalaus je zatim predložio dnevni red koji je prihvaćen jednoglasno. Nakon što je utvrđeno da su ispunjene sve pretpostavke za početak Skupštine, nazočni članovi su javnim glasovanjem, na prijedlog predsjednika, izabrali zapisničara, 2 ovjerovitelja i 3 člana verifikacijske komisije.

Radno predsjedništvo prema Poslovniku o radu čine predsjednik i tajnik Aerokluba:

1.      Darko Ozimec, predsjednik

2.      Damir Markalaus, tajnik

Za verifikacijsku komisiju, jednoglasno su izabrani:

1.      Domagoj Pešut, predsjednik

2.      Marko Desančić, član

3.      Antonio Ozimec, član

Za zapisničara je jednoglasno izabran Ivan Novak, član.

Za ovjerovitelje zapisnika jednoglasno su izabrani:

1.      Darko Petranović, član

2.      Danijel Vacula, član

 

Ad. 3

Predsjednik verifikacijske komisije, Domagoj Pešut, iznio je izvješće u kojem stoji da je na Skupštini bilo prisutno 12 od 20 članova (natpolovična većina) te su sve odluke koje se donose na Skupštini pravovaljane.

 

Ad. 4

Izvješće o radu Aerokluba pročitao je tajnik AK OSA, Damir Markalaus i konstatirao da je 2015. godina najuspješnija takmičarska godina u povijesti modelarskog kluba i aerokluba OSA gdje treba spomenuti da su naši članovi (većinom juniori i mlađi juniori) osvojili na raznim natjecanjima 14 zlata, 21 srebro i 22 bronce. Nakon manjih dopuna, izvješće je prihvaćeno jednoglasno.

 

Ad. 5

Izvješće Nadzornog odbora pročitao je, u odsustvu predsjednika Nadzornog odbora,  tajnik Aerokluba, Damir Markalaus, nakon čega je pročitao i financijsko izvješće za 2015. godinu te je prezentirao troškove u 2015. godini. Oba izvješća prihvaćena su jednoglasno.

 

Ad. 6

Plan rada AK OSA za 2016. godinu pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec. Nakon rasprave sastavljen je i jednoglasno usvojen sljedeći plan:

·         Mala škola zrakoplovnog modelarstva sa 12 polaznika u trajanju od 4 mj. koja je trenutno u provedbi

·         Polaznike pripremiti za nadolazeća natjecanja u Međunarodnom kupu, Kupu Hrvatske i Državnom prvenstvu

·         Edukacija mladih o zrakoplovnom modelarstvu kategorije F1N-150 po OŠ

·         Održavanje natjecanja u kategorijama F1N i F1N-150 – Hrvatski kup 2016.

·         Sudjelovanje na manifestaciji Ljetna razbibriga

·         Sudjelovanje na manifestaciji Dani otvorenih vrata

·         Sudjelovanje na manifestaciji Aero reli 2016

·         Održavanje druženja na letjelištu u Voloderu

·         Održavanje radnih akcija na letjelištu Voloder – uz pomoć članova aerokluba OSA i članova aerokluba Popovača sa kojima dijelimo prostor letjelišta

Izvedba plana uvjetovana je financijskim mogućnostima.

 

Ad. 7

Plan financiranja AK OSA u 2016. godini pročitao je predsjednik Aerokluba, Darko Ozimec.

Plan (očekivana dobivena) sredstva:

·         Sredstva od grada Kutine preko ZTK Kutine - 9.000,00 kn

·         Članarine - 1.000,00 kn

·         Subvencija Sportskog saveza udruga – subvencija najamnine velike dvorane za potrebe male škole modelarstva i održavanja Hrvatskog kupa u kategoriji F1N te nabava nagrada za natjecatelje - 3.000,00 kn

·         Održavanje letjelišta (aeroklub Popovača) - 2.000,00 kn

·         Županijska ZTK -  3.000,00 kn

·         Zrakoplovni savez Hrvatske - 3.000,00 kn

·         Ostala primanja i donacije - 1.000,00 kn

·         UKUPNO PRIMANJA - 22.000,00 kn

Financijski plan je nakon rasprave usvojen jednoglasno.

 

Ad. 8

U 8. točki dnevnog reda raspravljalo se o učlanjenju Aerokluba u Hrvatski zrakoplovni savez gdje je odlučeno sa 11 glasova ZA i 1 suzdržanim da će se Aeroklub OSA učlaniti u Hrvatski zrakoplovni savez u 2016. godini.

 

 

 

Ad. 9

Radi nemogućnosti daljnjeg obavljanja dužnosti tajnika Aerokluba, g. Damir Markalaus odstupio je sa dužnosti te je kao novi tajnik Aerokluba predložen Ivan Novak što je i na Skupštini usvojeno jednoglasno.

 

Ad. 10

Zastupanje Udruge prema statutu ostvaruju predsjednik i tajnik AK OSA. Donesena je odluka da Aeroklub u narednom razdoblju zastupaju predsjednik, Darko Ozimec, i novoizabrani tajnik, Ivan Novak.

 

Ad. 11

Pod točkom Razno raspravljalo se o nadolazećim natjecanjima i kroničnom nedostatku financijskih sredstava za provedbu natjecanja te mogućnostima po kojima bi se iznašla sredstva znajući to da postignute rezultate možemo zahvaliti prvenstveno članovima kluba koji su upotrijebili vlastiti novac za uspješni rad i prezentaciju rada sa mladima. Nadalje, takva situacija nije održiva jer se, općenito, zbog krize navedeni planovi neće moći izvesti bez potpore Hrvatske zajednice tehničke kulture, Županijske zajednice tehničke kulture i Zajednice sportskih udruga Grada Kutine čiji smo član od 29.12.2015..

 

 

Završeno u 20:45 sati.

 

U Kutini, 13.01.2016. godine.

 

Zapisničar:

 

Ovjerovitelji zapisnika:

Ivan Novak, član

Damir Markalaus, tajnik

Darko Ozimec, predsjednik

 

 
Trenutno aktivnih Gostiju: 9 

(od 19.3.2013.)